WA Croatian Community Centre

Business function

6

Inaugural EventBusiness presentations and a 6 course degustation menu paired with Swan Valley Wines

Uvodnu riječ je dao hr- vatski konzul u Perthu, Zoran Šargut, a bili su na- zočni i Matko Šeparović, Darko Beretovac, Luke Jurčević, Lidija Kukulj- Tinelli i Martin Čop.